Huurinkomensten belasting

Huurinkomsten belasting
Hoe zit het exact met de huurinkomsten belasting, hoeveel belasting wordt er geheven over uw huurinkomsten? Dat hangt af van een aantal facetten. Om het iets inzichtelijker te maken verschaffen we een korte toelichting op het belastingstelsel en schetsen we een beeld van de meest voorkomende situatie. Uiteraard zijn er meerdere specifieke situaties denkbaar, indien u twijfelt of meer informatie wenst, raadpleeg dan de belastingdienst en/of een fiscalist.

Het Nederlandse belastingstelsel
Het Nederlandse belastingstelsel kent verschillende belastingboxen. Voor de meeste particulieren zijn Box 1 en Box 3 van toepassing: In Box 1 wordt inkomen belast tegen een belastingtarief dat varieert van 39.20% tot 49,50%. In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Dit forfaitair rendement is afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen verdeeld over een 3 tal belastingschijven. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Over het totaal berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 31% berekend. Daarmee komt de heffing over het vermogen tegenwoordig uit op een gemiddeld percentage variërend van 1.90% tot en met 5.69%. Iedere belastingplichtige heeft daarnaast een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen bedraagt tegenwoordig € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner. Als huurinkomsten op een passieve manier worden verkregen, dan vallen deze doorgaans in Box 3 en zijn ze onbelast. Worden de huurinkomsten daarentegen op een actieve manier verkregen, dan kunnen deze in Box 1 worden belast.

Meest voorkomende situatie
Als u een woning bezit wat niet uw hoofdverblijf is (met andere woorden: u bewoont deze woning niet zelf en u bent niet ingeschreven op het adres van deze woning), dan wordt deze woning door de belastingdienst gezien als een belegging. Deze woning valt in Box 3. Het bezit van deze woning wordt belast: in de belastingaangifte geeft u de netto vermogenswaarde van de woning op (recente WOZ-waarde minus de uitstaande hypotheeksom). Relevant is de manier waarop deze woning wordt verhuurd:

Reguliere verhuur
Als u de woning regulier verhuurt dan wordt er géén belasting op de huurinkomsten geheven. Het is namelijk geen activiteit die het "normale vermogensbeheer" te boven gaat: behalve het innen van de maandelijkse huur en wat onderhoud verrichten, zijn er verder geen werkzaamheden benodigd. Regulier verhuren is dus een passieve manier van rendement behalen.

Tijdelijke verhuur belasting
Als u de woning tijdelijk verhuurt, dan kan dat worden gezien als actief vermogensbeheer dat het "normale vermogensbeheer" te boven gaat. Er komen regelmatiger werkzaamheden bij kijken met als doel een bovengemiddeld rendement te behalen. Daarom kunnen de huurinkomsten uit tijdelijke verhuur worden aangemerkt als inkomen uit werk en woning. De huurinkomsten komen dan in Box 1 terecht; deze worden opgeteld bij uw overige inkomen uit werk en zal voor 36 - 52% belast worden. Tip: Als u de exploitatie uitbesteedt aan een derde en zelf niet actief betrokken bent bij de tijdelijke verhuur van uw beleggingswoning, dan kunt u de huurinkomsten uit tijdelijke verhuur alsnog in Box 3 laten vallen.