Huurinkomensten belasting

Hoe zit het exact met de huurinkomsten belasting, hoeveel belasting wordt daar geheven over uw huurinkomsten? Dat hangt af van een aantal facetten. Om het iets inzichtelijker te maken verschaffen we een korte toelichting op het belastingstelsel en schetsen we een beeld van de meest voorkomende situatie. Uiteraard zijn er meerdere specifieke situaties denkbaar, indien u twijfelt of meer informatie wenst, raadpleeg dan de belastingdienst en/of een fiscalist.

Het Nederlandse belastingstelsel
Het Nederlandse belastingstelsel kent verschillende belastingboxen. Voor de meeste particulieren zijn Box 1 en Box 3 van toepassing:
In Box 1 wordt inkomen belast tegen een belastingtarief dat varieert van 36% tot 52%.
In Box 3 wordt vermogen belast: het gaat in deze box om een belasting op het bezit van het vermogen en niet op het rendement dat uit dit vermogen voortkomt. De belastingheffing op vermogen wordt de vermogensrendementsheffing genoemd en bedraagt 1,2%.
Als huurinkomsten op een passieve manier worden verkregen, dan vallen deze doorgaans in Box 3 en zijn ze onbelast. Worden de huurinkomsten daarentegen op een actieve manier verkregen, dan kunnen deze in Box 1 worden belast.

Meest voorkomende situatie
Als u een woning bezit wat niet uw hoofdverblijf is (met andere woorden: u bewoont deze woning niet zelf en u bent niet ingeschreven op het adres van deze woning), dan wordt deze woning door de belastingdienst gezien als een belegging. Deze woning valt in Box 3. Het bezit van deze woning wordt belast: in de belastingaangifte geeft u de netto vermogenswaarde van de woning op (recente WOZ-waarde minus de uitstaande hypotheeksom).
Relevant is de manier waarop deze woning wordt verhuurd:

Reguliere verhuur: als u de woning regulier verhuurt dan wordt er géén huurinkomsten belasting geheven. Het is namelijk geen activiteit die het "normale vermogensbeheer" te boven gaat: behalve het innen van de maandelijkse huur en wat onderhoud verrichten, zijn er verder geen werkzaamheden benodigd. Regulier verhuren is dus een passieve manier van rendement behalen.

Tijdelijke verhuur belasting: als u de woning tijdelijk verhuurt, dan kan dat worden gezien als actief vermogensbeheer dat het "normale vermogensbeheer" te boven gaat. Er komen regelmatiger werkzaamheden bij kijken met als doel een bovengemiddeld rendement te behalen. Daarom kunnen de huurinkomsten uit tijdelijke woningverhuur worden aangemerkt als inkomen uit werk en woning. De huurinkomsten komen dan in Box 1 terecht; deze worden opgeteld bij uw overige inkomen uit werk en zal voor 36 - 52% belast worden. Tip: Als u de exploitatie uitbesteedt aan een derde en zelf niet actief betrokken bent bij de tijdelijke verhuur van uw beleggingswoning, dan kunt u de huurinkomsten uit tijdelijke verhuur alsnog in Box 3 laten vallen.