Verhuren aan expats en de hypotheek verstrekker

Het verhuren van uw woning aan expats is een manier om extra inkomsten te genereren. Zo kan het bijvoorbeeld als de woning te koop staat, een goede oplossing zijn om dubbele woonlasten te dekken. Maar mag het ook van uw hypotheekverstrekker?

Als u een hypotheek heeft, staat er waarschijnlijk een huurbeding in de hypotheekakte. Dit houdt in dat u als eigenaar van de koopwoning toestemming nodig heeft van de hypotheekverstrekker om uw woning te mogen verhuren. De hypotheekverstrekker heeft er uiteraard belang bij wat er met de woning gebeurt: bij een eventuele gedwongen verkoop levert een woning in verhuurde staat aanzienlijk minder op dan in onverhuurde staat. Echter komt het in de praktijk vaak voor dat men de woning zonder toestemming van de hypotheekverstrekker verhuurt. De hypotheekverstrekker zal niet controleren of de woning bewoond wordt door de eigenaar of dat deze bewoond wordt door een huurder.

Dit verandert zodra u uw verplichting tot het betalen van de rente / aflossing niet meer zou nakomen. In dat geval kan de hypotheekverstrekker overgaan tot executie verkoop van de woning, waarbij de huurovereenkomst ontbonden kan worden.

Het huurbeding is een uitzondering op de bescherming die huurders in Nederland genieten. De huurder die uit de woning wordt gezet, kan financiele schade lijden en deze vervolgens op u als verhuurder verhalen. Als u overweegt om uw woning te verhuren zonder toestemming van uw hypotheekverstrekker dient u dus rekening te houden met het huurbeding.